Easy Marketing

Cung Cấp
Ý Tưởng & Giải Pháp
Truyền Thông

Sáng Tạo Không Ngừng Ý Tưởng Cải Tiến Chất Lượng Tiên Quyết

Cuộn xuống

GIỚI THIỆU

Easy Marketing là đơn vị truyền thông với đội ngũ trẻ và năng động, chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm tiếp thị số (digital marketing), thiết kế website, sáng tạo nội dung dưới dạng bài viết, hình ảnh, video, … Với mong muốn giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt hàng ngày một cách dễ dàng nhất thông qua tiếp thị, Easy Marketing cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất.

Sứ Mệnh

Tập Trung Vào mục tiêu phát triển bền vững

Nghiên cứu phát triển các giải pháp truyền thông sáng tạo nhất làm nổi bật những giá trị cốt lõi, khác biệt của khách hàng, tăng sức cạnh tranh, tạo dựng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tầm Nhìn

Tương lai của doanh nghiệp là tương lai của Easy Marketing

Là công ty lấy khách hàng làm trọng tâm hằng đầu, nơi khách hàng có thể tìm hiểu mọi giải pháp marketing một cách thuận tiện và dễ dàng nhất thông qua các giải pháp mà Easy Marketing cung cấp.

Giá Trị Cốt lõi

Là một phần của Chúng tôi là ai, Chúng tôi tin vào những gì và Chúng tôi hành động như thế nào

ĐAM MÊ: Bạn ở đây vì tài năng độc đáo của mình và ngọn lửa sẵn có trong bạn để làm điều gì đó có ý nghĩa.

MANG ĐẾN GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI DỄ DÀNG: Chúng tôi mong muốn làm cho mọi khách hàng và đối tác phải Wow, thậm chí vượt xa sự mong đợi của họ, đặc biệt là chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.

SÁNG TẠO: Chúng tôi tin rằng Sáng tạo là một lợi thế cạnh tranh và là nguồn gốc của sự đổi mới. Easy Marketing liên tục hướng đến sự tự cải thiện/ tự đổi mới.

Câu Chuyện về


Sự Hình Thành

Dễ dàng hơn với Easy

Ý nghĩa của logo

Easy Marketing

Sản Phẩm